Replik ang utbildningsplatser

Svar debattinlägg från Michael Svensson

Det låter ju bra att Michael Svensson(M) hyllar den Socialdemokratiska reformen med regionala högskolor och gärna skriver under på att kunskap och arbete bygger Sverige, men förutom hyllningen till Socialdemokratisk utbildningspolitik så var det mesta i Svensson svar till mig fel och närmast en flykt från verkligheten.

Svensson skriver att moderaterna vill höja kvalitén i skolan. Det resultat vi hittills sett av regeringens politik rimmar illa med den ambitionen. Vi kan konstatera att skolresultaten sjunkit fem år i rad med den moderatledda regeringen. Gymnasieskolan går på knäna och i internationella jämförelser tappar vi mark.

Vidare så är hans påstående om att de värnar de regionala högskolorna förvånande. Antingen är han inte insatt i frågan eller så far han med osanning. Faktum är att regeringen överför stora summor pengar från de regionala högskolorna till universiteten.

Neddragningarna på t.ex. högskola i Halmstad är kraftiga och visar, tvärtemot vad Svensson säger, att regeringen inte alls värnar de regionala högskolorna.  De nästan 70 miljoner som högskolan i Halmstad tvingats att skära ned sin verksamhet med de senaste två åren, är en effekt av borgerlig politik och han är själv en del av dessa beslut. Värst drabbade är de utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap som redan tidigare hade högt söktryck. På två år har man minskat antalet studieplatser med nästan 500. Självklart drabbar detta även Campus Varberg som är helt beroende av att de regionala högskolorna har möjlighet att förlägga utbildningar i Varberg.

Visst är det bra att regeringen nu i sin budget lägger in pengar till fler utbildningsplatser inom lärlings Vux och yrkes Vux, men detta är ju – trots att ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt under flera år - inte ens en kompensation för de platser som tidigare dragits ner inom den gymnasiala vuxen-utbildningen. Det finns däremot ingen som helst ändrad inriktning eller någon satsning på de regionala högskolorna. Vi antar att det betyder att den moderata regeringens inriktning med minskade satsningar inom detta område fortsätter och det vänder vi oss starkt mot.

Vi Socialdemokrater har som mål att 50 % ska läsa högre studier medan regeringen sagt att någonstans mellan 40-45 % är bra. Idag ligger vi på 43 %. Innebär det att Moderaterna är nöjda och till och med kan tänka sig en ännu mer försämrad nivå? Och på vilket sätt höjer det kvalitén?

Vi Socialdemokrater menar att de regionala högskolorna är oerhört viktiga för den regionala tillväxten. Därför vill vi satsa på betydligt fler utbildningsplatser och på mer forskning på våra mindre högskolor så att dessa kan utvecklas tillsammans med det regionala näringslivet. Vi står fast vid vårt mål att minst 50 % skall läsa vidare på högskola. Vår politik bygger landet med kunskap och utbildning.

Jana Nilsson, Oppositionsråd (S), Varberg

120905

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 13:03