Satsa på utbildning

Arbetslösheten i Halland fortsätter att öka, i augusti var 10 000 hallänningar arbetslösa. Samtidigt minskar barnens kunskaper i skolan. Utvecklingen som sker på arbetsmarknaden och i skolan är oacceptabel.

I veckan presenterade vi socialdemokrater vår budgetmotion och där är vi tydliga: jobb, skola och satsningar på sjukvården går före skattesänkningar. Målet är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU till 2020. För att nå dit behöver jobben och skolan prioriteras.

14 procent av Hallands unga går varken till skolan eller till jobbet på morgonen. Vi vill att insatser skall sättas in dag ett och att unga vuxna garanteras jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. I den satsningen ingår bland annat ökade utbildningsplatser på Komvux, Yrkesvux och folkhögskolor för att ge alla möjligheten att avsluta sin gymnasieutbildning men också yrkesintroduktionsjobb där arbetet varvas med utbildning.

Fler och fler vill studera på högskolan. Det är inte rimligt att, som regeringen gör nu, dra ner på utbildningsplatser så att färre hallänningar får den möjligheten. Vår satsning kan för Halland betyda över 200 nya platser på Yrkeshögskolan och 200 nya platser på Högskolan i Halmstad.

I dag går allt fler elever ur skolan utan godkända betyg. Unga som saknar gymnasieutbildning har dubbelt så stor risk att bli arbetslösa. Därför vill vi stärka barns och ungas möjligheter till en kunskapsinriktad utbildning. Flera forskningsrapporter visar att mindre grupper har stor betydelse för elevernas resultat. I grundskolan satsar vi totalt två miljarder för att minska klasserna.

För att halvera arbetslösheten krävs flera insatser. Fler arbeten skapas genom att se till att det finns utbildad arbetskraft och att en aktiv näringspolitik som ökar tillväxten. Genom att samverka mellan flera aktörer vill vi stärka förutsättningarna för innovation, export och tillväxt hos små och medelstora företag. För att underlätta för företagen vill vi avskaffa arbetsgivarens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Samtidigt satsar vi på näringsliv och företagande på landsbygden. Genom satsningar på fler utbildningsplatser, aktiv näringspolitik och tidiga insatser genom 90-dagarsgarantin kommer målet om halverad arbetslöshet att nås.

Jennie Nilsson

Hans Hoff

Adnan Dibrani

2013-10-18

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:44