Skolmaten - en het potatis!

Det talas mycket om skolmaten i dessa tider. Föräldrar och politiker har olika åsikter om denna måltids kvalité och smak. Vissa uttalande bygger nog bara på hörsägen, tror jag.
Nu är det så att kvalitén på skolmaten håller en väldigt hög standard. Hur kan jag då säga detta?
Jo, antalet portioner har, trots vikande antal elever, ökat. Detta är ett faktum som inte går att bestrida. Det ökade antalet portioner kan bero på att maten har en hög kvalité och smakar bra.
Det är ju trots allt så, att mellan 85-90 % av maten lagas från grunden med goda och bra råvaror.

Vi i Varberg har en skolmat som näringsmässigt tillgodoser 30% av dagsintaget. Det är viktigt att komma ihåg att den procenten inte är satt av en slump, utan följer livsmedelsverkets rekommendationer och är diskuterad och tagen i fullmäktige.
Vi socialdemokrater tycker även att matsalsmiljön är viktig. Det måste skapas förutsättningar för en lugn och harmonisk måltid.
Även hantering av matspill och andra rester vill vi ska ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt, med sortering. Man vinner mycket på detta, t ex. kan man lättare mäta matsvinnet på olika rätter och få en kartläggning av vad eleverna inte tycker om, och kanske slopa den rätten som många kastar i soporna. Det finns ju inget egenintresse i att laga mat som ingen eller ett fåtal tycker om.

Vi socialdemokrater kommer alltid att kämpa för en mat som håller hög kvalité.
Vi kommer alltid att kämpa för att personalen ska känna tillfredställelse i sitt jobb och inse vilken viktig roll dom spelar, så att eleverna ska få bra mat och orka med skolarbetet.

Den socialdemokratiska gruppen i servicenämnden

2011-04-02

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:32