Stugor på piren i Varbergs Hamn

Svar på insändare från L-J Lindblom och andra insändare i samma ämne de senaste veckorna.

Flera debattörer i HN och många andra jag träffat har reagerat mot det förslag som Hamn- och Gatunämnden lagt om att bygga bodar/stugor på piren i hamnen. Eftersom det är tydligt att många inte uppfattat att vi socialdemokrater säger nej till att detta förslag, vill jag klargöra följande.

Frågan var för några veckor sedan uppe på Kommunstyrelsens AU för beslut. Vi föreslog då att KSAU skulle säga nej till förslaget. Bakgrunden till detta är att vi tycker att placeringen är fel samtidigt som vi är mycket tveksamma till om det verkligen är ett ekonomiskt hållbart projekt. Vi ser gärna att även småbåtshamnen, precis som andra delar av Varbergs kommun, utvecklas mot större tillgänglighet och med en ännu mer inbjudande miljö för alla Varbergsbor och besökare, men vi tycker inte att förslaget om stugor på piren lever upp till detta utan snarare tvärt om.

Den borgerliga majoriteten i KSAU föreslog när vi lagt vårt förslag, att ärendet skulle återremitteras för att undersöka ekonomin. Vi Socialdemokrater kommer att säga nej även nästa gång frågan kommer upp, om den kommer upp igen.

 

Jana Nilsson

Kommunalråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 10:20