Varbergs Energi

Varberg Energikoncernen består av två affärsdrivande företag som drivs på marknadsmässiga grunder och är inte en skattefinansierad verksamhet. Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad, både när det gäller priser och tillgång till kompetent personal. Vi har lyckats leverera bra vinster till vår ägare Varbergs Kommun under många år och har trots detta bland de lägsta elpriserna i landet. Lika viktigt som att ha marknadsmässiga priser är det att ha koll på kostnader. När förslaget om resultatlöner kom upp, var det för att personalen visste att våra andra kommunala bolag hade den lösningen och att systemet är mycket vanliga i elbranschen. Det var med en viss vånda jag svarade ja till förslaget, men när jag som politiker sätter mig i en bolagsstyrelse skall jag i alla lägen se till bolagets bästa och inte driva partipolitik.

För mig var viktigt att alla anställda hade klart för sig vad som förväntades av dem för att målet skulle uppnås, och sist men inte minst att all personal fick samma belopp om målen för resultatlönen uppnåddes. Det finns en laganda inom Varberg Energi som jag anser har stärkts av resultatlönesystemet och där var och en måste vara kostnadsmedveten för att vi skall uppnå de satta resultatmålen. Vi har en fantastisk personal som säkert skulle prestera mycket bra även utan resultatlön, men ville vara med att ge en extra stimulans för fina prestationer. Av rubrikerna kan man få uppfattningen att varje anställd får enorma belopp som jämförs med direktörsbonusar, men under en fyraårsperiod så handlar det om ett netto ca 5000 kr per år.

Jag är mycket stolt över att vi har ett kommunalägt energibolag som varje år kan leverera stora summor till sin ägare kommunen som i sin tur ger möjlighet till nya anställningar inom andra förvaltningar. Tänk om HN´s journalist hade gått in i parkförvaltningens matsal och frågat: Vet ni att Varberg Energi levererar så mycket pengar till kommunen varje år att det räcker till 24 helårsanställda eller 48 säsongsanställda inom Gatu/parkförvaltningen? Vad tror ni då reaktionen hade varit?

Turid Ravlo Svensson
Vice Styrelseordförande
Varberg Energi

2012-08-15

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:41