Vårdvalsdebatt

Utvecklingen av hälso- och sjukvården i halland ska bygga på hallänningens behov samt tillgängligt men framförallt hög kvalité.


Vårdvalet är en relativt ny styrmodell av den nära hälso- och sjukvården. En utveckling av denna styrmodell är nödvändigt anser vi socialdemokrater. Om den utvecklingen kallas vårdval plus eller ett utökat vårdval är ointressant.


Viktiga principiella ställningstaganden för oss är: Hallänningen ska ha tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård genom hela vårdkedjan från sin vårdcentral till den högst specialiserade regionsjukvården när behovet så finns.


För oss socialdemokrater innebär detta konkret att som hallänning har du rätt att få en tid till läkaren på vårdcentralen, rätt att i rimlig tid få träffa en läkare på akutmottagningen, rätt att förvänta dig att din väg genom vården hålls ihop från sjukresan, till labb- och röntgenundersökningar och vidare till besök och behandling för att sen avslutas med återbesök och eventuell rehabilitering.


Mats Eriksson påstår i både HN och HP att det är bråttom nu! När vi diskuterat utvecklingen av nuvarande vårdvalsmodell så har det inte varit samma ljud i skällan. Då har det låtit: ”- Vi ska skynda långsamt, vi ska veta att när vi skruvar i systemet så ska det finnas skäl/grund till det. Det gäller att ratta försiktigt!”


Vi säger detsamma nu, sätt inget startdatum för införande av en ny styrmodell, låt oss arbeta processinriktat med utvecklingen av hälso- och sjukvårdens styrmodeller. Än så länge finns enbart ett utredningsuppdrag, det finns inget konkret att ta ställning till. Om inte det finns i den borgerliga byrålådan och ännu inte sett dagens ljus.


Vi socialdemokrater är positiva till att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvårdens styrmodell som leder till en bättre tillgänglighet med högre kvalité som kommer hallänningen till del.


Lise-Lotte Bensköld-Olsson (s)
Margit Bik (s)

2011-02-18

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:34