Ang Rådhuset

I torsdagens HN frågade Mats Larsson om partiernas synpunkter om Rådhuset. Socialdemokraternas har sedan diskussionen startade för flera år sedan förespråkat att byggnaden skall bevaras så långt det är möjligt. Samtidigt är vi mycket angelägna om att huset rustas upp då det idag är ganska nedgånget och att det i samband med detta även blir mer tillgängligt. Detta har vi fört fram till kommunens fastighetsbolag och även kommuniserat i andra sammanhang.


Fastighetsbolaget har därefter återkommit med förslaget som syns på dessa bilder. De ändringar som sker innebär att fönster och dörrar i fasaden mot torget sänks något samt att dörrar med trappor integreras i två av dessa fönster. Vår uppfattning är att det är ett mycket bra förslag som svarar mot de tankar vi hade från början. I stort sett bevaras fasaden samtidigt som förslaget tillgodoser de krav och behov av tillgänglighet som ställs. 


När det gäller användningen av Rådhuset har vår inriktning hela tiden varit att huset bör få ett kommersiellt innehåll som lyfter torget som helhet. Detta var också skälet till att ungdomens hus flyttades ut till nuvarande lokaler i Rosenfredsskolan. Från början var vår inriktning att vi gärna såg en saluhall kombinerad med restaurang/café i huset. En saluhall hade varit ett bra komplement till torghandeln och säkert förbättrat förutsättningarna för båda. Tyvärr föll idén då det var för litet intresse från olika företag att etablera en saluhall. Idén med en restaurang/ café kvarstår och vi menar att detta är bra, även om vi gärna sett annan typ av handel i delar av huset.


Att ta bort ungdomens hus för att göra om det till de äldres hus har vi hela tiden varit mycket tveksamma till. Detta har vi också under flera år fört fram i olika sammanhang där vi träffat företrädare för pensionärsorganisationer och andra. Däremot tar vi gärna en diskussion med nämnda organisationer om att hitta andra alternativ där vi kan skapa mötesplatser för aktiva pensionärer. Detta kan ske genom en utveckling av de mötesplatser som redan finns eller genom att hitta nya platser för aktiviteter. 

Jana Nilsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-18 14:23