Rättighetslag riskerar att urholkas

Publicerad i Hallands Nyheter 9/9 2015

Det är med stor vånda många föräldrar till barn med funktionsnedsättning låter sitt barn flytta till service/gruppboende. Oron finns där, kommer det att gå bra, förstår personalen vad mitt barn behöver. Så sker flytten, allt går bra, åren går, man låter till och med ansvaret gå över till en god man, då man känner att åldern börjar ta ut sin rätt, men man ser att barnet har det bra och börjar tänka att det skall nog gå bra även den dagen man själv inte finns mer, och då…

Plötsligt skall det göras ändringar, den funktionsnedsatte har blivit så duktig att nu är det dags för ett nytt boende. Personen står inte i bostadskö, föräldrarna som nu har blivit ännu äldre har plötsligt hela problematiken i knäet igen. Det finns inga bostäder i närområdet. De kan ha svårt att åka buss, hitta på orten, ta sig till sin sysselsättning och känner inte personalen i butiken mm. Jag tror inte ett ögonblick att LSS var tänkt så här.

LSS-lagen är en unik lagstiftning som ger personer med funktionshinder rätten att leva ett så normalt liv som möjligt. Strävan skall vara att människor med funktionshinder – precis som andra medborgare – skall ges möjligheter att få en god utbildning, ha ett förvärvsarbete, ha en trygg och värdig bostad, delta i olika kultur och fritidsaktiviteter. Verksamheten skall enligt lagen vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Jag är folkvald, det vill säga att jag företräder folket, inte tjänstemännen. Däremot skall jag i min roll som politiker ge tjänstemännen rätt villkor och möjligheter att fatta beslut som motsvarar intentionen i LSS lagstiftningen.

Folket talar om för mig hur de upplever hanteringen av sina barns ärenden. Deras berättelser bär inte mycket av självbestämmande och integritet. Det jag hör är krav på att frånskriva sig besittningsrätten, krav på att acceptera kontaktpersoner de inte tycker om och krav på att lämna sin bostad i centralorten. Personal berättar att de har fått order om att se till att den funktionsnedsatta skriver på avtal osv.

Politik är att vilja och våga stå upp när det inte fungerar som det skall.

Turid Ravlo Svensson (S)
Vice ordf socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-18 14:54