Tradition och utvecklimg för Varbergs torg

Januari 2016

Varbergs torg och innerstadens utbud har alltid haft en central funktion i staden och för oss Socialdemokrater är torget med sin torghandel, tillsammans med omgivande handel och service, viktigt att både bevara, utveckla och stärka. Risken är annars stor att innerstaden utarmas i konkurrens med ny handel som växer upp i halvexterna lägen.

Torget tillsammans med Brunnsparken, Kyrkans tomt och omgivande gator bör utvecklas för att öka attraktiviteten och få fler att besöka torget, inte bara under några sommarmånader, utan under hela året. Vi vill både se fler torghandlare och fler andra aktiviteter.

Vi vill göra torgytan mer tillgänglig, installera fler eluttag och öka antalet torgplatser. Vi vill bygga nya fräscha toaletter för allmänheten och någon form av värmestuga för våra torghandlare.

Vi ser gärna att en snygg anpassad anordning som kan användas till scen vid behov eller till isbana på vintern och kanske även till andra aktiviteter för att få ett mer levande torg byggs. Placering och utformning kan diskuteras, men den skulle ersätta uppställda lastbilsflak och tidigare reklambesatta isrinkar och förfina torgmiljön betydligt.

Vi vill se över trädens placering som idag skymmer de vackra fasaderna runt torget. Vi vill bygga en ny mer anpassad torgkiosk på annan plats där den på ett helt annat sätt smälter in i torgmiljön.

Vi kan mycket väl tänka oss att Badande ungdom står kvar, men vi tycker ända att det är viktigt att diskutera en eventuell ny eller förändrad konstärlig utsmyckning på torget. Om vi öppnar upp för en sådan diskussion får vi säker fram många nya spännande idéer som kanske både lyfter fram Badande ungdom och torget på ett ännu bättre sätt.

Vi menar att torget i grunden skall bevaras och kulturella värden skall vårdas, men torget behöver också utvecklas för att möta framtidens behov och vara en motor i samhällsutvecklingen. Detta är inte att förstöra torget.

 

Lennart Isaksson v. ordf. i Hamn och gatunämnden

Jana Nilsson v. ordf. i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-25 20:55