Erbjud kommunens deltidsanställda heltid

Vi socialdemokrater har de senaste åtta åren drivit frågan om att Varbergs kommun skall erbjuda våra deltidsanställda i kommunen som så önskar möjlighet att arbeta heltid. Den borgerliga majoriteten brukar påstå att de, i varje fall delvis, håller med oss. Vi har hela tiden hävdat att det inte hjälper att ”hålla med”, utan för att uppnå resultat måste det också ske konkreta åtgärder och tas beslut. Dessa år har tydligt visat att vi har rätt. I praktiken har väldigt lite hänt. Under denna period har andelen som har heltid endast ökat marginellt. Under 2009 arbetade endast 56 % av våra anställda kvinnor heltid.

För tre år sedan ändrades reglerna i a-kassan när det gäller möjligheten att få ersättning om man är arbetslös på deltid. Regeringen införde då en stupstock för alla deltidsarbetslösa innebärande att de inte får stämpla upp till heltid efter 75 dagar. Dessa regler slår mot alla deltidsarbetslösa som inte kan påverka sin egen anställningssituation och här har inte minst kommuner som Varberg, med flera tusen deltidsanställda ett stort ansvar. När denna förändring genomfördes var även finansministern mycket tydlig. Han menade då att det är kommunernas fel att så många kvinnor går deltidsarbetslösa och att kommunerna måste ta sitt ansvar.

I samband med denna förändring la vi en motion i fullmäktige om att kommunen skulle erbjuda alla anställda som arbetar deltid möjlighet att gå upp till heltid. Vi fick då avslag på vår motion, men den borgerliga gruppen menade att de ändå skulle ta tag i frågan. Eftersom så lite har hänt de senaste tre åren så lyfter vi åter upp förslaget.


Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen förslår

- Att Varbergs kommun snarast går ut med ett erbjudande om att ge de
deltidsanställda som så önskar möjlighet att arbeta heltid


Varberg 101123
---------------------------------------------
Ulla Svenson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:03