Fältassistenter i Varberg

Under flera år har vi socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ta ett större ansvar för våra ungdomar. Många ungdomar hamnar tyvärr snett under tonårstiden när osäkerheten är som störst. Det är ju just i denna ålder som frigörelsen från föräldrarna börjar och det är nu som tonåringen börjar stå på egna ben. Då är det lätt att hänga med på vad andra kompisar gör även om det känns fel, behoven att visa att man vågar är stort och för många är det viktigt att visa att man är tuff. Det är långt ifrån alltid som tonåringen kan prata med föräldrarna om livets svåra frågor så som t.ex. kompisar, kärleken, alkohol och droger. Därför är det nu som behovet av andra vuxenkontakter är som allra störst. Andra vuxna som ser en och som reagerar på rätt sätt när det är på väg att gå fel eller som finns där när man behöver någon att prata med.

Vår uppfattning är att kommunen borde ta större ansvar och anställa personal som finns nära våra ungdomar vid dessa tider. Dessa personer skall besöka våra fritidsgårdar och våra olika skolor, lära känna våra ungdomar, skapa ett förtroende bland dessa och även finnas på sta’n som stöd och uppbackning. Genom att arbeta nära våra ungdomar kommer förutsättningarna att hitta de ungdomar som riskerar att hamna snett i framtiden i god tid att bli mycket större och därmed kan vi reagera betydligt snabbare än vi klarar av att göras idag.

Vi är övertygade om att dessa funktioner, i många kommuner kallas de fältassistenter, skulle göra ett mycket viktigt förebyggande arbete som skulle rädda många ungdomars framtid i Varberg.


Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att en organisation med vuxna förebyggare av formen ”Fältassistenter” införs i Varberg


Varberg 101123
------------------------------------------------------------------
Inger Karlsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:05
Taggar: