Fria bussar för pensionärer under lågtrafik

 I många kommuner har man infört fria bussresor för pensionärer under lågtrafiktid. Detta har exempelvis genomförts i Halmstad och Göteborg. Visst medför en sådan förändring ökade kostnader, men vinsterna är också stora. Bl.a. ger det en kraftigt ökad service till våra äldre, det borde minska behoven och därmed kostnaderna för färdtjänst något, våra bussar får under dagtid fler resenärer vilket även det kan generera fler resande, vi får minskat bilresande till staden o.s.v.


Kostnaden för dessa fria bussresor i till exempel Halmstad var under 2009 c:a 5 miljoner kronor. Halmstad har en betydligt större stadstrafik än Varberg och därmed många fler människor som åker buss och därmed blir kostnaden vid fria resor också hög. I Halmstad erbjuds fria resor till pensionärer som fyllt 75 år.

 

Skulle samma system införas i Varberg borde kostnaden bli betydligt lägre. Om fria bussresor under så kallad lågtrafiktid mellan kl. 09.00 och 15.00 införs för alla pensionärer i Varberg bör kostnaden inte överstiga kostnaden i Halmstad.

Vår uppfattning är att ett genomförande av fria bussresor för pensionärer skulle innebära en bra investering i miljön och en mycket bra service till våra äldre till en rimlig kostnad.

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att Varbergs kommun inför fria bussresor för pensionärer under lågtrafiktid, d.v.s. mellan kl. 09.00 och 15.00


Varberg 101123
--------------------------------------------------------------
Jana Nilsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:06