Konstgräsplaner

I och med att vi nu kan bygga konstgräsplaner har de fotbollsklubbar som har tillgång till sådana planer fått möjligheterna att tidigarelagda träningar och därmed helt nya förutsättningar. I och med detta så har behovet av en förlängd tränings och spelsäsong även för övriga fotbollsklubbar blivit allt större. Varberg har hittills byggt två konstgräsplaner, en vid Påskbergsvallen och en i Veddige. Ännu en plan planeras i årets budget och denna är tänkt att ligga i Tvååker. Därefter finns ingen planering för ytterligare planer.

Vår uppfattning är att behovet av fler planer är stort. Det behövs kanske fyra till fem planer till i kommunen för att täcka behovet. För att få en bra och förankrad utbyggnadstakt bör vi ta fram en plan för utbyggnad av konstgräsplaner. Denna plan bör vara förankrad i våra olika fotbollsklubbar och utgå från deras behov.

Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att en plan för utbyggnad av konstgräsplaner tas fram och att denna förankras i våra fotbollsklubbar

Varberg 101123
-----------------------------------------------------------
Magnus Niklasson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:01
Taggar: