Konstnärlig utsmyckning

Varbergs kommun har en förhållandevis liten del offentlig konst. I många andra kommuner kan vi se att det gjorts starka riktade insatser för att utveckla den offentliga konsten/utsmyckningen. Vår uppfattning är att detta bör bli ett prioriterat område även i Varberg.

För kommuner som satsat på detta räcker det inte att endast avsätta medel till offentlig utsmyckning i form av en mindre procentsats i samband med byggnation. Dessa kommuner har även gjort stora prioriterade insatser i övrigt för att utveckla detta område. Ofta har de gjort mycket medvetna långsiktiga satsningar. De satsningar på konstnärlig utsmyckning som genomförts har ofta blivit mycket positivt mottagna bland kommuninnevånare men ofta även långt utanför kommungränserna.

Vi Socialdemokrater skulle gärna se att även Varbergs kommun startade upp ett medvetet och målinriktat arbete för att skapa mer konst i offentliga miljöer. Vi vill gärna se att både kommunen och betydligt fler byggherrar än idag gör medvetna satsningar i framtiden.

Ett första steg i ett sådant arbete borde vara att vi startar upp ett arbete för att ta fram en plan för att skapa en bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen. Utsmyckningen skulle framförallt ske utomhus såsom i parker, vid befintliga byggnader, i rondeller, vid nybyggnation o.s.v., men möjlighet att även utveckla den offentliga konsten i olika inomhusmiljöer får gärna också tas med. Planen skulle kanske kunna innehålla olika sätt att få många att delta i detta arbete, tävlingar, utställningar o.s.v.

För att skapa förutsättningar för detta bör kommunen börja avsätta årliga medel till offentlig utsmyckning. Dessa pengar kan när kultur- och fritidsnämnden så bedömer, kompletteras med de medel som avsatts för konstinköp. I samband med att planen tas fram vore det rimligt att se till att alla som bygger nytt i lite större omfattning verkligen avsätter pengar för offentlig utsmyckning. Det är det tyvärr långt ifrån alla som gör idag.


Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att ta fram ett förslag till plan för konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun


Varberg 101123
--------------------------------------------------
Linda Berggren (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 10:59
Taggar: