Öka andelen ekologisk mat

I de miljömål som kommunfullmäktige antog i mars 2008 beslutades att ”Minst 15 procent av de kommunala storhushållens totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska senast år 2010 samt efterhand, när det är möjligt, öka inköpen av närproducerade varor”. Redan i samband med detta beslut föreslog vi socialdemokrater att ”minst 25 procent av de kommunala storhushållens totala livsmedelsinköp ska vara ekologiska senast år 2012 och som etappmål 15 procent till 2010”.

Vårt motiv till detta förslag var att vi var övertygade om att vi senast 2010 skulle uppnå 15 % målet och att få långsiktighet och kontinuitet i arbetet var det därför viktigt att sätta längre målsättningar. Detta fick vi inget gehör för, men precis som vi trodde så var målet om 15 % uppfyllt redan på våren 2010. Detta innebär att det just nu inte finns några mål att sträva efter att uppnå i kommunen och vår uppfattning är därför att vi snarats skall sätta nya mål för inköp av ekologisk mat.


Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår fullmäktige besluta

- Att kommunens mål för inköp av ekologiska varor skall vara 25 % till 2012 och 50 % till 2015.

- Att kommunen snarast upprättar en tidsplan med tydliga mål för inköp av närproducerade varor/närodlad matVarberg 101123
-----------------------------------------------------
Britta Stribén (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:08