Bättre utnyttjande av Stenbrottet

Stenbrottet är en plats för rekreation och möten mellan människor. Det har skapats en oas där människor kan mötas för att grilla och aktivera sig på diverse sätt. Där är förberett en plats som kan liknas vid en amfiteater. En terrass är anlagd som en läktare så att en naturlig sittplats är möjlig.


Ett annat sätt, är att som boulespelarna, utnyttja den stora grusplanen till träning och tävling.


Vid ”läktaren” västra sida är det en brant gräskulle som inte utnyttjas till något.


Amfiteaterns ”manege” är också gräsbeklädd. Om man grusade denna gräsyta och bygde mer läktarplatser så skulle man förbättra möjligheten för användning avsevärt.
För att göra dessa platser mer användbara föreslår jag därför:

Att det byggs mera läktarplatser jämte befintlig läktare
Att ”manegen” grus beläggs så att även boulespel kan företas där.

 

Varberg

2011-04-18

Lennart Johansson

Socialdemokrat

Upptas som egen motion

Magnus Niklasson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:19
Taggar: