Bostäder för hemlösa

Sedan många år tillbaka har vi Socialdemokrater lyft frågan om att vi måste se till att få bort hemlösheten i Varberg. Detta är tyvärr ett mycket stort problem och det har det varit under väldigt lång tid. Bostadsbristen i sig är ett jätteproblem när människor inte kan hitta en egen bostad utan tvingas att bo hos sina föräldrar, hos sin före detta eller någon släkting eller vän, men för dem som inte ens har detta utan står helt utan ett hem är naturligtvis situationen än mer katastrofal. Det är absolut inte acceptabelt att människor i ett modernt samhälle som Varberg skall stå utan ett hem.

Jag har många, många gånger haft denna fråga uppe både i Socialnämnden och i fullmäktige. Efter att ha lyft frågan i flera år trodde jag att det äntligen skulle hända något och det var när förslagen om att bygga genomgångsbostäder i Tvååker kom upp på bordet. Nu har det gått flera år sedan detta förslag togs och sedan har frågan hamnat i långbänk med överklaganden och förändrade inriktningar.

Under denna långa tid har egentligen ingenting hänt som förändrar den hemlöses situation. Tvärtom så blir de som drabbas snarare fler än färre. Vi går nu mot ännu en kall vinter och min uppfattning är att detta måste lösas innan vintern. Hemlösa skall inte behöva stå ut med ännu en kall vinter utomhus.


Jag föreslår därför att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

- Att snarast ta fram bostäder för hemlösa och att detta skall vara genomfört innan vintern

Varberg 2011-09-19
För Socialdemokraterna i Varberg
--------------------------------------------
Inger Karlsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:23