Byggnation av trygghetsboende

Många av Varbergs Kommuns äldre innevånare lever i en mycket otrygg situation. Ofta bor dessa personer kvar i ett hus eller en lägenhet efter det att maken eller makan har gått bort och många gånger har de ganska liten umgängeskrets kvar. En del har barn eller andra anhöriga som besöker dem mer eller mindre ofta, andra har väldigt få släktingar på nära håll. Många har hemtjänst som snabbt besöker dem för att bädda, städa eller sköta deras dagliga hygien några gånger om dagen, men tiden för att prata och umgås är i praktiken obefintlig.

Detta gör att den enskilde många gånger mår mycket dåligt och har en livskvalité som är allt annat än okej. För många av dessa personer så är en egen lägenhet i ett hus där det finns andra äldre att kunna träffa och umgås med när de känner för detta, där det finns tillgång till viss personal vid behov och där det är rimliga avstånd till olika former av service det de önskar allra mest. Vi brukar kalla denna form av boende för Trygghetsboende.

Under många års tid har denna fråga diskuterats i kommunen och alla säger att de tycker att det är viktigt att det byggs denna typ av bostäder. Sedan 2009 finns det till och med ett statligt investeringsstöd för att snabbt bygga trygghetsboenden ute i kommunerna. Detta riktar sig till dem som bygger trygghetsboenden till personer över 70 år där det finns viss personal dagligen. Trots det mycket stora behovet och trots att det finns statligt stöd har ingenting hänt.

Vi är nu i slutet av år 2011 och vår uppfattning är att frågan om byggnation av trygghetsbostäder måste prioriteras mycket kraftigt. Vi måste få ett humant boende för våra äldre och då räcker det inte att bara tycka att det skall bli så. Vi måste prioritera och se till att det händer något också. Denna fråga bör enligt vår uppfattning ligga på den övergripande nivån i kommunen.

Jag föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

- Att snarast upprätta en strategi för att starta byggnation av trygghetsbostäder

- Att snarast ta upp en diskussion med både kommunala och privata bostadsföretag för att dessa skall starta byggande av trygghetsbostäder

För Socialdemokraterna i Varberg
2011-09-19
----------------------------------------
Göran Ericsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:24