Datumparkering under vintern

De senaste åren har varit mycket snörika i Varberg. Snön skapar stora problem på gatorna i staden. Parkerade bilar hindrar snöröjningen på många gator. Flertalet gator i staden lämpar sig för datumparkering.
Datumparkering, där det är möjligt, underlättar snöröjningen, bortforslingen
av snön och sophämtningen.

Därför föreslås:

Att det införs datumparkering i staden vintertid.

 

Varberg 2011-03-15

-------------------------------
Rita Wiberg (S)

Upptagen som egen motion av Turid Ravlo-Svensson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:10
Taggar: