Digitaltavlor vid badplatser

Varberg är en stad som bjuder på allt vad som krävs för att kallas kust och turiststad. Här erbjuds sköna havsbad och aktiviteter såsom bl.a. vindsurfing och segling. Vindsurfarna utnyttjar informationen om vindstyrka och vindriktning som ges via telefon eller via Web. Informationen samlas in via hamnen, där även en digitaltavla informerar om gällande vind. För att utöka servicen till våra turister, men även till varbergsborna, så borde det även visa aktuell vattentemperatur från olika mätpunkter. Digitala tavlor kan sättas upp på olika badplatser så det går att avläsa aktuell vattentemperatur. Även via Varbergs hemsida borde det beredas möjlighet att avläsa vattentempen.


Vi föreslår därför


• Att det utreds om det finns möjlighet att utöka servicen med dessa data
• Att det sätts upp digitala tavlor på de stora badplatserna så det lätt går att avläsa vattentemp
• Att systemet länkas till Varbergs hemsida på Webben

Leif Fredriksson

 

Upptagen som egen  motion

Magnus Niklasson

Varberg 2011-06-21

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:22