Kretsloppspark

Vi lever i ett samhälle med ständigt ökande konsumtion och de prylar vi omger oss med ger vi ett allt kortare liv. Många av de produkter vi kastar har ofta genomgått energikrävande processer vid sin tillblivelse. Att slänga fullt fungerande produkter på soptippen är ett enormt resursslöseri.

Många är vi som varit på Återvinningscentralen och sett på hur vackra gamla hantverksmässigt bearbetade möbler slängs bland spillträ för att bli flis. Gamla munblåsta fönsterglas krossas i containers och intakta porslinsserviser kastas som deponi. Hela leksaker, barnvagnar, köksinredningar, spisar, handfat, listan kan göras hur lång som helst. Det är inte bara bearbetningsprocesser som går till spillo med detta förfarande, det är också ett kulturarv.

En hel del Många av de produkter som idag kasseras betingar ett ganska högt värde på en andrahandsmarknad. Problemet är att många människor inte tror att just deras gamla prylar skulle vara av intresse för någon annan på en Loppis. Andra bryr sig inte alls och lever helt enligt devisen ”köp å släng”. Vi ska också vara medvetna om att stadens loppisar har begränsat med utrymme och inte alltid kan ta emot så mycket som de blir erbjudna. Vi måste därför göra det enklare för medborgarna att bli mer miljömedvetna.

Flera kommuner i landet är på gång att starta kretsloppsparker enligt samma modell som Alelyckan i Göteborg. Här får alla som lämnar sitt avfall frågan om de går med på att skänka sådant som går att återanvända och säljas i områdets butiker. På Alelyckans kretsloppspark finns Återbruket som bl.a. säljer byggmaterial, fönster, dörrar, möbler och vitvaror. Dessutom en loppmarknad för omhändertaget porslin, husgeråd och prydnadssaker. Slutligen driver man Returhuset som är ett arbetsmarknadsprojekt där man renoverar och reparerar saker som ska säljas och som samtidigt erbjuder arbetsträning. Avfall Sverige har räknat ut att Kretsloppsparken Alelyckan förebygger 360 ton avfall varje år (Naturvårdsverkets bilaga till DS nov 2011 s. 10).

En kretsloppspark i Varberg skulle ge en stor vinst för miljön, likaså kan försäljningen täcka de kostnader den eventuellt genererar i form av arbetsinsats. Vi ska inte tro att detta skulle minska försäljningen hos de loppisar som redan finns, en kretsloppspark skulle snarare bidra till att fler fick upp ögonen för möjligheten att återvinna och köpa bättre begagnat.

I skrivande stund finns inte denna verksamhet i Varbergs kommun och jag anser att vi måste ge bättre förutsättningar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle både idag och för framtiden. Om vi menar allvar med Vision 2025 bör vi också börja tänka kreativt kring hur vi hanterar vår återvinning.

 

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

 

  • Skyndsamt utreda möjligheten att i anslutning till ÅVC centralorten skapa en Kretsloppspark med Alelyckan i Göteborg som förebild.

 

  • Om utredningen visar att möjligheten finns, man då ger förutsättningar för att uppfylla motionens intentioner.

 

 

Varberg 2011-11-17

Linda Berggren (S)

 

Motionen antagen på Centrala Socialdemokratiska föreningens möte 2011-12-02

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:41