Möjlighet att upprätta hjälp med ansökningar till Försäkringskassan

Försäkringskassans förslag att lägga ner lokalkontor leder till att utestänga många människor från att få den hjälp de behöver med vårt sociala skyddsnät.

Om Försäkringskassan lägger ner sina lokala servicekontor som de föreslagit,
bör kommunen upprätta någon form av service till dem som av olika anledningar
inte har tillgång till dator, eller klarar att fullgöra sina kontakter med försäkringskassan själv.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Varberg:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag
- Att i första hand aktivt arbeta så att lokalkontoren behålls.
- Att i andra hand om kontoren läggs ner, utreda möjligheten att upprätta service till innevånare i Varberg, som behöver hjälp med ärende till Försäkringskassan.

Tvååker den 11 mars 2011

Tvååkers Socialdemokratiska förening.

Vivi-Anne Karlsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:12
Taggar: