Begränsning av lastbilstrafik i centrum

 I Varbergs centrum finns inga begränsningar av vilka tider lastbilstrafik får framföras. Det innebär att vi ofta har många lastbilar som finns inne i centrum, även på våra gågator, med av- och pålastning under affärer och restaurangers öppettider. När t.ex. renhållningsfordon tömmer sopor kl. 12 en sommardag strax intill en lunchrestaurang, så känns det inte bra.

I många kommuner finns begränsningar för lastbilstrafik i de centrala delarna av städerna. Detta borde vi även införa i Varberg. Det bästa hade varit om vi kunde införa ett generellt förbud för lastbilstrafik t.ex. efter kl. 10.00 innanför Vallgatorna. Samtidigt bör det då kanske finnas en tid då lastbilar tidigast får köra in och påbörja lastning/lossning i centrum. Då skulle lossning och lastning koncentreras till tidig förmidagen, t.ex. mellan kl. 07.00 och 10.00.

Samtidigt finns det kanske vissa verksamheter som måste undantas pga att de t.ex. har hög omsättning av varorKanske bör tidsintervallet vara något annorlunda än förslagen ovan för att det skall fungera för verksamheterna i staden. Därför bör frågan först utredas.

 

Jag föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att

-
- Utreda hur och inom vilket område vi kan tidsbegränsa lastbilstrafiken i innerstaden

 

- Därefter genomföra tidsbegränsning av lastbilstrafik inom det område som utredningen finner möjligt, så att lossning och lastning koncentreras till tider då affärer och restauranger är stängda

 

 

Varberg dag som ovan

 

--------------------------------------------

Jana Nilsson (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:25