Rehabilitering i Tvååker

Allt fler drabbas av skador och sjukdomar som leder till någon form av rörelsehinder. Det är kommunen som svarar för rehabilitering för dem som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. I övriga fall är det region Halland som ansvarar för vården.
En viktig form av rehabilitering är träning i bassäng. Att uppföra en anläggning med en bassäng till sjukgymnastik för äldrevård, handikappade och arbetsskadade är en angelägen åtgärd.

Jag föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
Att Utreda förutsättningarna till att anlägga en bassäng för rehabilitering i Tvååker.

Louise Widell – Caspersson (S)
Tvååker

Upptas som egen motion
-----------------------------------------------------
Vivi-Anne Karlsson (S), Tvååker

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:26