Motion angående garanterad anställning på Vård och omsorgsprogrammet

Sedan gymnasiereformen 2011 så har yrkesprogrammen på Sveriges gymnasier fått färre sökande till sina program, så även på PS (Peder Skrivares skola) i Varberg. Samtidigt ser vi att vi får fler äldre i kommunen, vilket troligen gör att på både kort och långsikt kommer behovet av folk i vårdyrkena att öka.


På arbetsmarknaden kan vi se att efterfrågan på undersköterskor ökar, kommunen och andra företag inom vårdsektorn har svårare att rekrytera utbildad personal. Detta gör att vården riskerar att inte kunna ge den hjälp som behövs i framtiden.

Ett sätt att möta upp det sjunkande antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet samt att få fler personer att välja vårdyrken, vore att Varbergs kommun garantera de som fullföljer Vård- och omsorgsprogrammet med godkänd yrkesexamen en tillsvidareanställning. Ett annat sätt vore också att garantera de som går Vård- och omsorgsprogrammet sommarjobb inom Varbergs kommun under sin gymnasietid. Detta skulle även öka deras arbetslivserfarenhet och göra att dem bättre rustade när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Ett annat problem är att det förekommer många avhopp från framförallt yrkesprogrammen i Sverige, så även på PS. Om man fick möjlighet att sommarjobba under gymnasietiden så kanske många fick erfarenheter och insikter om olika möjligheter inom utbildningen vilket kan minska avhoppen. Detta gör att även dessa elever står sig bättre på arbetsmarknaden.

Vi föreslår därför

Att     Varbergs kommun garanterar en tillsvidareanställning för de elever som fullföljer Vård- och omsorgsprogrammet på PS och därigenom får sin yrkesexamen.

Att    Varbergs kommun garanterar de elever som går Vård- och omsorgsprogrammet på PS sommarjobb på sommarloven under sin gymnasietid.

Att     Varbergs kommun undersöker möjligheten att även garantera sommarjobb för de elever som går övriga yrkesprogram på PS.
Varberg den 17 april 2016
Upptages som egen motion.

Peter Stoltz (S), Karl-Erik Bengtsson (S).

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-19 21:13