Ta fram Trygghetsboende som komplement till LSS-boenden.

Vi har det senaste året flera gånger fått bakläxa i Förvaltningsrätten på beslut tagna i Socialförvaltningen där avslag angående rätt till boende enligt LSS har blivit ett bifall vid överklagande. Vi har en stor förståelse för hur svårt det är för den enskilde att hantera ett avslag och inte minst för de anhöriga som ofta företräder sitt funktionsnedsatta barn.


I dag är det så att om man inte är berättigad till ett boende enligt LSS så hänvisas man till att söka ordinärt boende och kan eventuellt få boendestöd.


Genom kontakter med många anhöriga har vi förstått att det finns ett antal som faller mellan stolarna. De är egentligen för bra för ett LSS-boende, men klarar inte ett boende i ordinärt boende. Resultatet blir att de blir kvar i föräldrahemmet långt upp i vuxen ålder eller lyckas få ett bifall i Förvaltningsrätten och får ett LSS-boende.


Vi ser att det kan finnas ett behov för någon mellanform av boende och vill att möjligheten för Trygghetslägenheter/Servicelägenheter med tillgång till någon form av husvärd, kanske något mer utökat än vid Trygghetslägenheter för äldre fungerar idag. Självklart med möjlighet även för boendestöd vid behov.

Vi vill
- att Varberg Kommun utreder möjlighet och förutsättningar för att skapa någon form för mellanboende för personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.Varberg  15 september 2016

Inger Karlsson        Turid Ravlo Svensson


Motionen antagen av Varbergs Södra S-förening 15 september 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-07 09:22