Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

 

26 januari 2010

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen och från Vänsterpartiet i ärende 15 ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag, Ds 2009:60”


Vi reserveras oss till förmån för vårt förslag i kommunstyrelsen och vår skriftliga reservation överensstämmer i sin helhet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation i SKL:s styrelse som biläggs denna reservation.


Varberg den 26 januari 2010


---------------------------------------------- --------------------------------------------
För den Socialdemokratiska gruppen För Vänsterpartiet
Jana Nilsson Freddy Jensen

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:52