Budgetramar 2011

18 maj 2010

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i ärende 8, Budgetramar 2011, KF den 18 maj 2010.


Vi i den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar oss mot den borgerliga majoritetens förslag som blev fullmäktiges majoritetsbeslut i rambehandlingen vid Kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2010.

Vi reserveras oss till förmån för vårt ramförslag som innebär 52 miljoner mer än det borgerliga ramförslaget fördelat under åren 2011 och 2012. Detta förslag förutsätter en ny majoritet i riksdagsvalet september 2010 och därmed en ny regering bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och baseras på den budgetmotion dessa partier gemensamt presenterade den 3 maj 2010.

De medel som tillkommer med en ny regering kommer under förutsättning att vi även vinner valet i Varberg att fördelas till nämnder och styrelser med utgångspunkt i vårt valmanifest och i samverkan med våra samarbetspartier.


Varberg den 18 maj 2010

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


-------------------------------------------
Jana Nilsson, gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:48