Investeringsbudget 2011

Varberg den 30 augusti 2010

Reservation från Socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet.

§ 5 Bun den 30 augusti, gällande Investeringsbudget 2011.

Vi reserverade oss med anledning av planerad investering i våra Förskolor.
I detta fall gällande Tvååker och Träslövsläge, vi anser att det är nödvändigt med ett tidigareläggande av dessa två objekt.
På kort sikt har förvaltningen haft förslag om att erbjuda plats i Varberg.
Detta är inte lämpligt då vi ser problemen när vi byggt våra förskolor.
Barnen har etablerat sig och trivs i sin förskola då är det svårt att flytta igen.
Vilket i sin tur innebär att vi kan stå med för stor lokalyta på landsbygden.

Vi ser det även mycket viktigt att värna de serviceorter som vi har i kommunen.

Vårt yrkande var att tidigarelägga nybyggnad i Tvååker och i Träslövsläge för att underlätta kommande planering.För den Socialdemokratiska gruppen:                       För Vänsterpartiet:


______________________________                              _______________________
Göran Stark ( vice ordf)                                          Agnes Hulthén ( ledamot)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:16