Taxa för Simskola

16 mars 2010

Reservation från den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i ärende 11, KF den 16 mars 2010, ”Taxa för simskola”.


Vi reserverar oss i ovanstående ärende till förmån för vårt förslag i fullmäktige som innebar att ingen höjning av simskoleavgiften skulle ske för barn och ungdomar.

Den höjning som fullmäktiges majoritet beslutade genomföra är enligt vår mening en väldigt kraftig och omotiverad höjning. Det handlar om en höjning av avgiften från 338 kronor till 500 kronor, totalt en höjning med 162 kronor eller c:a 50 %.

Höjningen kommer att direkt drabba många familjer och barn och risken är stor att en del föräldrar, inte minst om det finns flera barn i familjen, får problem att klara att sätta sina barn i simskola. Det gäller framförallt familjer där någon blivit arbetslös eller sjuk och som efterhand drabbats av kraftiga sänkningar av sin försäkringsersättning eller som till och med förlorat sin ersättning helt. Kommunen borde mot denna bakgrund lagt ner kraft på och försökt att hitta annan finansiering för att undvika höjningen.

Vid Kommunfullmäktiges möte i februari beslutades att återremittera ärendet för att ” ta fram förslag som innebär att vi undviker en höjning av simskoleavgiften för barn och ungdomar och som bygger på aktuella siffror”. När vi fick ärendet på bordet vid dagens möte fanns inget förslag med enligt fullmäktiges beslut. Detta är i sig enligt vår mening både nonchalant och felaktigt hanterat av Kultur- och fritidsnämnden och av förvaltningen. Med ett relevant underlag hade fullmäktige haft helt andra möjligheter att ta ställning till hur vi kunnat undvika eller minimera en höjning av avgiften.


För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen


----------------------------------------------
Jana Nilsson, gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:48