Avgiftsfri simskola

Varberg den 20 september 2011

  

Reservation från den Socialdemokratiska KFS-gruppen i ärendet om,
”Svar på motion om avgiftsfri simskola i Varbergs Kommun” 110920.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om avgiftsfri simskola i Varbergs kommun. Precis som barn- och ungdomsförvaltningen konstaterar i sitt yttrande till motionen, så omfattar målen för kursplanen Idrott- och Hälsa simkunnighet för elever och att alla elever skall nå dessa mål.

För att dessa mål skall uppnås krävs det kontinuerlig aktiv simundervisning med regelbundna besök i simhall under skoltid. Detta måste gälla alla skolor i Varbergs kommun och inte endast ett fåtal som det är idag. Därför måste uppdraget till Barn- och utbildningsförvalt-ningen från fullmäktige vara att de skall se till att alla skolor i kommunen kontinuerlig aktiv simundervisning med regelbundna besök i simhall under skoltid. Det är för oss självklart att denna simundervisning skall vara avgiftsfri och att det, om det behövs kompletterande simundervisning, även denna skall vara avgiftsfri.


För den Socialdemokratiska KF-gruppen


-----------------------------------------------
Jana Nilsson

 

 

Reservation från den Socialdemokratiska KS-gruppen i ärendet om,

”Svar på motion om avgiftsfri simskola i Varbergs Kommun”

den 30 augusti 2011.

 

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om avgiftsfri simskola i Varbergs kommun. Precis som barn- och ungdomsförvaltningen konstaterar i sitt yttrande till motionen, så omfattar målen för kursplanen Idrott- och Hälsa simkunnighet för elever och att alla elever skall nå dessa mål.

För att dessa mål skall uppnås krävs det kontinuerlig aktiv simundervisning med regelbundna besök i simhall under skoltid. Detta måste gälla alla skolor i Varbergs kommun och inte endast ett fåtal som det är idag. Därför måste uppdraget till Barn- och utbildningsförvalt-ningen från fullmäktige vara att de skall se till att alla skolor i kommunen kontinuerlig aktiv simundervisning med regelbundna besök i simhall under skoltid. Det är för oss självklart att denna simundervisning skall vara avgiftsfri och att det, om det behövs kompletterande simundervisning, även denna skall vara avgiftsfri.

 

För den Socialdemokratiska KF-gruppen

-----------------------------------------------

Jana Nilsson

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:54