Barnomsorg på obekväm arbetstid - återremiss

Varberg 2011-06-20

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg gällande beslut om återremiss kring Barnomsorg på obekväm arbetstid den 20 juni 2011


Vi reserverar oss mot att den moderatledda alliansen i Varberg inte ville besluta att Nattis ska ha öppet veckorna 28-31. Genom att besluta om återremiss visar moderaterna mfl tydligt sin ovilja att hjälpa de familjer som har behov av barnomsorg på helger och nätter nu i sommar! Att frågan kommer upp till höst hjälper inte dessa familjer och kan resultera i att de inte kan ta de jobb som de blivit erbjudna.


Ett argument är att kommunen inte har en lagstadgad skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid utan kan själv bestämma vilken servicenivå man vill erbjuda sina medborgare. Så upp till bevis borgerligheten! Om ni inte tidigare noterat det så arbetar MÅNGA människor på obekväm arbetstid, dvs nätter och helger och på sommaren, vilket många arbetsgivarna i kommunen är tacksamma för som t ex Varbergs kommun och alla säsongsbetonade företag! Normen i samhället är inte heller att alla är lediga under den sk industrisemestern. Ett annat argument är att det i sommar inte är mer än två familjer som anmält sitt behov och att det inte är ekonomiskt försvarbart att ordna omsorg för dessa! Med andra ord så handlar det om hur många som har behov av barnomsorg för att kunna jobba och inte vilket behov de har? Dessutom tror vi Socialdemokrater att behovet egentligen är större men pga av kommunens avoga inställning löser många familjer det själva med ibland stor möda!


Att det dessutom är många yngre och ensamstående som blir hårdast utsatta av denna ovilja från moderatalliansen är mycket illa. Om du tvingas tacka nej till ett arbete pga av brist på barnomsorg riskerar du dessutom att förlora din a-kassa och senare möjlighet till vidare anställning.

För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha en barnomsorg som möjliggör att alla föräldrarna kan arbeta – oavsett vilken arbetstid de har och när på året de arbetar! Och det är den servicenivån som Varbergs kommun ska erbjuda och det har vi råd med!


Avslutningsvis vill vi påpeka att i gällande beslut från barn- och utbildningsnämnden 2004-06-14 så ska kommunen erbjuda omsorg hela dygnet året om, dvs även under veckorna 28-31. Med andra ord tillåter den moderatledda alliansen i Varberg att verksamheten får frångå gällande beslut i sommar!


För den socialdemokratiska gruppen


Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:06