Barnomsorg på obekväm arbetstid

Varberg 2011-09-26

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg gällande beslut om riktlinjer kring barnomsorg på obekväm arbetstid den 26 september 2011, ärende 11.

I arbetsutskottet den 12 september yrkade vi att avdelningen Blåklockan ska hålla öppet alla dagar året om när det finns ett behov samt att plats ska erbjudas om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid sträcker sig över mer än 2 månader. Vårt yrkande vann då inget gehör hos moderaterna som valde att gå på förvaltningens förslag om att ge Blåklockan rätt att stänga under fyra veckor under sommaren utan att erbjuda något alternativ. Mycket glädjande ändrade sig alliansen till nämndsmötet 2 veckor senare genom sitt yrkande att ge Blåklockan möjlighet att stänga under 4 veckor om det inte finns något behov av barnomsorg, dvs enligt vårt yrkande. Detta innebär i praktiken att det kommer att vara öppet alla dagar året om, om det finns behov. Detta underlättar mycket för de föräldrar som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid på sommaren och de många företag som har behov av säsongsanställda!

Däremot reserverar vi oss mot alliansens krav på att omsorgsbehovet måste vara mer än 3 månader för att få barnomsorg på nattis. Det är en förbättring från deras tidigare yrkanden där förvaltningen föreslog 4 månader, men vi anser att vårt förslag om 2 månader är bättre då det öppnar upp för de familjer som har behov av omsorg under kortare vikariat som t ex under sommaren som ofta stäcker sig under kortare tid än 3 månader.


För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha en barnomsorg som möjliggör att alla föräldrarna kan arbeta – oavsett vilken arbetstid de har - och vi hoppas på ett riksdagsbeslut där denna omsorg blir lagstadgad för kommunerna!

För den socialdemokratiska gruppen

Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:04