Effektmål 2012, Barn- och utbildningsnämnden

Varberg 2011-08-29

 

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg den 29 augusti 2011 ärende 4 gällande beslut om effektmål för 2012.

Vi reserverar oss mot Moderaternas mfl förslag till nya effektmål för barn-och utbildningsnämnden för 2012 då vi anser att de saknar verklig riktning och ambition för våra barn, elever och studerande i Varberg. Vi vill mer och nöjer oss inte med mindre.

Vi föreslår att alla grundskoleelever ska bli behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan och här nöjer sig borgerligheten med att andelen elever som blir behöriga ska öka. Vi säger att alla ska lyckas i skolan och det är vårt viktigaste uppdrag! Att starta vuxenlivet utan denna grundläggande behörighet leder oftare till svårigheter att få jobb och därmed möjlighet att ta sig vidare i livet.

Ett annat mål som vi vill lyfta är att inga barn, elever och studerande på våra förskolor, skolor och fritidshem ska känna sig mobbade. Att från moderaternas mfl håll nöja sig med att andelen som känner sig mobbade ska minska jämfört med föregående år är inte tillräckligt enligt våra värderingar då alla ska få känna sig trygga i skolans värld. Allt annat är ett misslyckande!

Således reserverar vi oss mot moderaternas och deras allierades förslag till effektmål för 2012.

För den socialdemokratiska gruppen

Jeanette Qvist, (S) vice ordförande


Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:04