Ishall i Varberg

Varberg den 21 juni 2011

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen, KF den 21 juni 2011, Ishall i Varberg

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att vi nu när vi äntligen har kommit överens om att bygga en ny ishall i Varberg väljer det billigaste alternativet. Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag som är ett betydligt mer funktionellt och långsiktigt fungerande alternativ.

För oss Socialdemokrater känns det väldigt skönt att vi nu äntligen, efter att vi tillsammans med Hockeyklubb och andra idrottsintresserade Varbergsbor i 25 år har drivit frågan om en ny ishall i Varberg, nu får ett beslut som innebär att vi kan påbörja en upphandling och sedan i höst en byggnation av en ny ishall i Varberg. Det finns dock en del av beslutet som vi beklagar. Återigen har den borgerliga majoriteten i fullmäktige beslutat att välja det kortsiktigt billigaste istället för det mest funktionella och långsiktiga alternativet.

Inför beslutet har en gedigen verksamhetsbeskrivning och behovsanalys tagits fram och i denna utredning framgår tydligt att trycket på istid är stort hos hockeyklubbarna och att nya sporter som konståkning, kälkhockey, speedskating och hockey-bockey med största sannolikhet kommer att utvecklas även i Varberg. Dessutom är allmänhetens åkning idag mycket begränsad i befintliga anläggningar, varför det är rimligt att tro att även denna åkning kommer att öka markant när en ny ishall står färdig.

Utredningen hänvisar vidare till senaste befolkningsprognosen som räknar med att kommunens invånarantal ökar med ca 15 000 personer till år 2030. Alltså är det fullt rimligt att tro att trycket på en ny ishall kommer att öka även av detta skälet.

Trots vissheten om detta valde den borgerliga majoriteten i fullmäktige det mindre av de två hallförslagen. Den variant av ishall vi Socialdemokrater vill se är större. Denna hall skulle ge fler förrådsutrymmen och utrymmen för framtida behov som möteslokaler, klubbutrymmen och café. Den skulle dessutom ge betydligt större publikkapacitet.

Vi anser inte att detta är att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är snarare ”dumsnålt” eftersom det troligen blir dyrare i slutändan. Alliansen i Varberg verkar av tradition välja att skava och snåla i investeringsbeslut utan att ta hänsyn till att vi är en stad som växer.


För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen


------------------------------------------------------------
Jana Nilsson

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:55