Lokalbidrag vid fristående verksamhet

Varberg 2011-06-20

 

Reservation från socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet,
angående lokalbidrag vid fristående verksamheter, ärende 8 den 20 juni 2011.

 

Lagen om bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 januari 2010. Syftet var att alla förskolor och skolor, oavsett huvudman, kan starta och bedriva sin verksamhet på lika villkor. Den moderatledda nämnden har tidigare beslutat om subventioner under en övergångsperiod.

När vi nu gör så att de fristående verksamheterna får en subventionerad hyreskostnad de första åren så snedfördriver man villkoren så att det blir mer lönsamt för de fristående verksamheterna. Vi gör även så att det kan finnas en möjlighet att fristående förskolor etablerar sig i Varberg istället för i en annan kommun eftersom det blir mer lönsamt för dem att etablera sig här. Detta kan göra att andra kommuner kan få problem med att locka till sig fristående förskolor då Varberg har en mer gynnsam situation för fristående verksamheter. Vi tror att tanken med lagen är att det skall vara lika villkor för alla.

I första att-satsen står det att undantag från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan göras för fristående förskolor som nyetableras eller utökas. Detta gör att det kan bli svårt att säga vilka som skall få ett subventionerat lokalbidrag och vilka som inte skall få detta. Här finns en risk att undantag på undantag görs vilket kan bli ohållbart i längden.


Vidare kan man idag se en trend där kooperativ görs om till aktiebolag. Då detta är en relativt ny företeelse är det svårt att se om detta kan få några konsekvenser.


Vi tycker att det är bra att ha en mix av kommunal och fristående förskolor, vi tycker att vi har den mixen i Varbergskommun i dag. Vi tycker därför inte att det är bra att undantag kan göras från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad för fristående förskolor som etableras eller utökas.

Med det förslag som den borgerliga majoriteten nu röstat fram finns det en risk att den mixen kantra över till att vi får fler fristående verksamheter än vad som är önskvärt. Detta med tanke på att om det skulle inträffa något, som gör att den fristående skolan lägger ner flyttar eller något liknande. Då har kommunen ansvar att ta emot de barn som då blir utan omsorg. Detta kan då bli ett problem om vi inte har den beredskapen vilket är svårare att ha om det blir en för stor del av fristående verksamheter inom barnomsorgen.

Vidare känns det inte bra att med skattemedel kompensera privat verksamhet.

För den Socialdemokratiska gruppen och Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden.


___________________________________
Peter Stoltz (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:05