Öka andelen ekologisk mat

14 november 2011

Vi reserverar oss mot den borgerliga alliansens beslut att avslå första att-satsen i motionen om ”att öka andelen ekologisk mat till 50 % ” som lämnats av Britta Stribén (S).

I att-satsen föreslår Britta att andelen ekologiska varor ökas till 25 % år 2012 och till 50 % 2015. Majoriteten föreslår att målet 25 % flyttas fram till 2013 och har inget mål längre fram. I budgeten förslår majoriteten 20 % som mål för 2012. När vi har kontrollerat vilken nivå vi har idag så är den 18,8 %. Precis som förra gången vi hade diskussionen om att sätta upp mål för ekologisk mat så har vi troligen även denna gång nått det borgerliga målet redan innan det börjar gälla.

Detta visar att majoriteten egentligen inte har några ambitioner inom detta område eftersom de gång på gång sätter upp mål som redan är genomförda. Vi går därför emot deras respektlöshet mot tagna mål.

Vi reserverar oss också mot den borgerliga alliansens förslag att närproducerat går före ekologiskt om det är miljömässigt fördelaktigt. Detta mål innebär en direkt motsägelse mot målet om ekologisk mat. Först sätts målet 25 % upp 2013 för att i nästa att-sats säga att om närproducerad mat köps in istället så gäller inte de 25 %. Vi tycker att detta är en väldigt underlig hantering av målsättningar.

Vår uppfattning är att det är mycket viktigt att vi nu sätter upp både tidplan och mål för hur vi skall öka andelen närproducerade varor och närproducerad mat i den del kommunen hanterar. Vi vill att detta sker utan att det sätts upp motsägelsefulla mål mellan ekologiska och närproducerade varor.

Vi tycker att detta borde hanterats inom det uppdrag som föreslås i motionens andra att-sats som säger ”att kommunen snarast upprättar en tidsplan med tydliga mål för inköp av närproducerade varor/närodlad mat”. Tillsammans med målen i motionens första att-sats hade vi då kunnat få väl genomtänkta, långsiktiga och kraftfulla mål som hade gjort att kommunen arbetade för att verkligen utveckla den mat som serveras i kommun BÅDE ekologiskt och med stor andel närproducerat.

Varberg dag som ovan

------------------------------------------------------                                                                             Jana Nilsson, gruppledare (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:45