Servicenämndens budgetförslag 2012

Varberg 2011-08-25

 

Reservation angående beslut i servicenämnden rörande budgetförslag 2012

I budgetförslaget 2012 har kost och städ avdelningen gjort en prognos om att 25 % av livsmedlen ska vara ekologiska.
Alliansen tycker att det är för mycket och sänker målet till 20 %.
Vi socialdemokrater tycker inte det är rätt att motarbeta ett mål som kost o städ avdelningen tycker är rimligt och vill ha som en sporre i det framtida arbetet.
Vi reserverar oss därför mot det tagna beslutet i budgeten om att sänka procenten ekologiska livsmedel.

Varberg den 25 augusti 2011
Socialdemokratiska gruppen i servicenämnden genom

Lennart Johansson
vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:02