Utökad verksamhet i Breared

Varberg 2011-06-20

Skriftlig reservation från socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Varberg den 20 juni 2011 gällande beslut om ansökan att utöka verksamhet i Breared, ärende 9.

Vi socialdemokrater yrkade på barn- och utbildningsnämndens möte den 20 juni 2011 att den kommande femavdelningsförskola på Breared ska bedrivas som kommunal förskola, se alternativ A.


Vi har ett kraftigt ökande behov av förskoleplatser i de sydliga delarna av Varberg och därför är det mycket viktigt att vi får tillstånd en ny förskola i detta område. I Brearedsområdet finns idag endast en kommunal 1-avdelningsförskola men däremot 2 fristående förskolor med flera avdelningar vardera.


I vårt förslag till beslut yrkas också att det ska ges ett preliminärt godkännande för Breareds personalkooperativ att utöka sin verksamhet och att bedriva förskoleverksamhet på dessa. Men i vårt yrkande får de inte tillgång till den kommunala förskoletomt, då vi anser att det i första hand är kommunala förskoleplatser vi har behov av.

Nämnden har tidigare resonerat att vi behöver en buffert för hela centrum syd och område sydost och att det skulle vara strategiskt att anlägga denna i Breared med tanke på att kommunen har en ”färdig” förskoletomt där. Dessutom kan kommunen inte utgå ifrån att alla föräldrar vill ha förskoleplats på en fristående förskola och då upplevs inte detta tillskott som skäligt erbjudande från kommunen. Visserligen har vi ett antal närliggande kommunala förskolor, men dessa har också ett hårt tryck på sig och inom en 10-års period kommer antal barn i åldrarna 0-5 år öka med ca 900 barn, dvs 14 stycken 3-avdelningsförskolor.


För den socialdemokratiska gruppen


Jeanette Qvist, (S) vice ordförande

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:05