Budget 2013

20 november 2012

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i

ärendet om budget 2013, KF den 20 november 2012.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens förslag i budgetbehandlingen vid Kommunfullmäktige den 20 november 2012. Reservationen gäller i de delar där vi la andra förslag.

Vi reserveras oss till förmån för vårt budgetförslag med kommentarer som bifogas denna reservation.

 

Varberg den 20 november 2012

 För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

-------------------------------------------

Jana Nilsson, gruppledare

 

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen i

ärendet om budget 2013, KS den 6 november 2012.

 

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens förslag i budgetbehandlingen vid Kommunstyrelsen den 6 november 2012. Reservationen gäller i de delar där vi la andra förslag.

Vi reserveras oss till förmån för vårt budgetförslag med kommentarer som bifogas denna reservation.

Varberg den 6 november 2012

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

-------------------------------------------

Jana Nilsson, gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:36