Digitaltavlor vid badplatser

Varberg 15 februari 2012.

Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärendet om,
”Svar på motion om digitaltavlor på de stora badplatserna” vid Kommunfullmäktiges möte den 15 februari 2012.

Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att avslå vår motion om att det sätts upp digitaltavlor på de stora badplatserna där det lätt går att läsa av badtemperaturen samt att dessa länkas till Kommunens hemsida.

I svaret framgår att kommunen kommer att arbeta med det som föreslås i andra att-satsen, det vill säga att förbättra informationen på nätet och dessutom med den nya teknik som finns som t.ex. smartphones. Vår uppfattning är att detta är bra åtgärder och det är därför motionären förslår att detta skall finnas på hemsidan. Samtidigt är det många som inte har smartphones och kanske framförallt många som inte har med datorer och smartphones på stranden. Därför hade det varit en enkel åtgärd att sätta upp mindre digitala tavlor med dessa uppgifter samtidigt som dessa data länkas till webben. En sådan åtgärd tror vi hade varit mycket uppskattat av både Varbergsbor och besökare.


För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

-----------------------------------------------------
Jana Nilsson, Gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 11:59