Egna anbud på konkurrensutsatt verksamhet

Varberg 25 oktober 2012

 

Reservation

Vi i den socialdemokratiska gruppen i servicenämnden, reserverar oss mot beslutet att inte ta bort lydelsen, ”Vid konkurrensutsättning får inte den egna verksamheten lämna anbud”, i den nya konkurrenspolicyn.

 

Vi tycker att det hämmar serviceförvaltningens arbete att bedriva utvecklings och ekonomiskt långsiktigt planeringsarbete.
Lydelsen får negativa konsekvenser till att aktivt medverka i förvaltningens strävan att vara ekonomisk, då man inte får vara med och lämna eget anbud, utan bara vara en passiv aktör .

 

 

För den socialdemokratiska gruppen
Lennart Johansson
Vice ordf. servicenämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:02