Fria bussar för pensionärer under lågtrafik

15 maj 2012

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunfullmäktige den 15 maj 2012 att avslå motionen angående fria resor med Hallandstrafiken för pensionärer.

Förslaget handlar om att uppdra till Kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med Hallandstrafiken med målsättningen att det skall bli fria resor med Hallandstrafiken under de tider då färdmedlen ofta är underutnyttjade.

Socialdemokraterna i Varberg lade en liknad motion för några år sedan och när fullmäktige behandlade denna motion förra året beslutade den borgerliga majoriteten då att avslå motionen. Vår uppfattning är ändå fortfarande att en åtgärd i den riktning vi motionerade om då och som motionären åter tar upp i denna motion, hade gynnat kollektivtrafiken i Varberg totalt sett.

Dels ser vi en stor fördel för pensionärer att kunna åka fritt dessa tider. Detta skulle på ett obyråkratiskt sätt ge den ganska stora grupp pensionärer som har en relativt dålig ekonomisk situation betydligt större möjligheter att kunna röra på sig i vardagen. En stor frihet och helt nya möjligheter för många av dem.

Den andra delen är en stor fördel ur miljösynpunkt. Om vi hade fått många äldre att åka buss och ställa bilen hemma så hade detta varit en stor fördel ur miljösynpunkt. Varberg har tyvärr inte lyckats minska utsläppen av växthusgaser enligt de miljömål vi satt upp och detta beror framförallt på den allt mer ökande biltrafiken. I praktiken har inga åtgärder satts in för att vända detta. Med vårt förslag hade vi tagit ett bra steg framåt för att nå miljömålet. Dessutom är belastningen med allt mer trafik i innerstaden ett stort problem både ur parkeringssynpunkt och ur trafiksynpunkt. Detta medför stora kostnader för kommunen.

För vår del hade vi kunnat tänka oss att utveckla systemet på sikt så att även andra grupper innefattades. Det hade varit mycket bra för miljön om allt fler åkte buss även under dessa tider och troligen hade detta inneburit att fler åkt buss även under andra tider då vi alla har en tendens att vara vanemänniskor.

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

-------------------------------------------------

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:44