Konstnärlig utsmyckning

Kommunfullmäktigegruppen

18 september 2012

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om en plan för att skapa bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen.

Varberg ligger långt efter många andra kommuner när det gäller att våga satsa på konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet. På senare år har i praktiken inga satsningar på konstnärlig utsmyckning gjorts alls. Ett undantag är den installation som gjordes innan sommaren i Engelska parken och detta hade kunnat bli starten på en ny inriktning i kommunen. Med moderna, nya, vågade satsningar inom detta område skulle vi sticka ut hakan och visa att vi vågar mer. Det hade kunnat göra Varberg mer spännande och det hade visat att vi vill vara en kommun som satsar på kulturen.

Kultur och fritidsnämnden föreslog i sitt svar att bifalla att en plan skulle tas fram, men också att fullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur innehållet i planen skall finansieras.

Vi Socialdemokrater föreslog att vi skulle gå på Kultur och fritidsnämndens förslag, vilket hade inneburit en klar satsning framåt. Att endast starta upp en dialog med övriga nämnder om hur den konstnärliga utsmyckningen bättre kan beaktas tycker vi är en alldeles för låg ambitionsnivå.

 

För den Socialdemokratiska KF-gruppen

-----------------------------------------------

Jana Nilsson

 

Reservation från den Socialdemokratiska KS-gruppen i ärende 5,

”Svar på motion om att ta fram en plan för konstnärlig utsmyckning” den 28 augusti 2012.

 

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om en plan för konstnärlig utsmyckning.

Varberg ligger långt efter många andra kommuner när det gäller att våga satsa på konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet. På senare år har i praktiken inga satsningar på konstnärlig utsmyckning gjorts alls. Ett undantag är den installation som gjordes innan sommaren i Engelska parken och detta hade kunnat bli starten på en ny inriktning i kommunen. Med moderna, nya, vågade satsningar inom detta område skulle vi sticka ut hakan och visa att vi vågar mer. Det hade kunnat göra Varberg mer spännande och det hade visat att vi vill vara en kommun som satsar på kulturen.

Kultur och fritidsnämnden föreslog i sitt svar till Kommunstyrelsen att bifalla att en plan skulle tas fram, men också att fullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur innehållet i planen skall finansieras.

Vi Socialdemokrater föreslog att vi skulle gå på Kultur och fritidsnämndens förslag, vilket hade inneburit en klar satsning framåt. Att endast starta upp en dialog med övriga nämnder om hur den konstnärliga utsmyckningen bättre kan beaktas tycker vi är en alldeles för låg ambitionsnivå.

 

För den Socialdemokratiska KS-gruppen

-----------------------------------------------

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:40