Lekpark för vuxna med träningsredskap

18 september 2012

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om lekparker för vuxna med träningsredskap.

Vi tycker att det är bra att arbetet med att hitta platser för lekparker för vuxna startat upp efter att vi lämnade motionen. Det är angeläget att vi satsar på den här typen av bra och enkla sätt för den enskilde att förebygga och främja en god hälsa.

Tyvärr vill den borgerliga majoriteten trots allt avslå på motionen och detta sker med hänvisning till att motionen föreslår att Varbergs Kommun anlägger sådana parker. De parker som nu diskuteras skall finansieras av privata intressenter och uppenbarligen är det enligt majoriteten endast om det finns privata finansiärer som det kan bli aktuellt med lekparker för vuxna med träningsredskap. Vi tror däremot att det finns andra platser, t.ex. i närheten av våra motionsslingor där många Varbergsbor motionerar, som även dessa kunde vara intressanta för dessa parker i framtiden. Därför ville vi att motionen skulle bifallas.

 

För den Socialdemokratiska KF-gruppen

-----------------------------------------------

Jana Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-29 11:42