Yttrande till Skolinspektionen (2012)

Varberg 25 april 2012

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 32-2012:752),
KS, 25 april 2012.


Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 25 april avseende rubricerad ansökan.

Plusgymnasiet AB ansöker om att få utöka verksamheten i Varbergs Kommun. Plusgymnasiet bedriver sedan tidigare verksamhet i Varberg inom Estetiska programmet, Teknikprogrammet och Hantverksprogrammet. Företaget vill nu utöka verksamheten och ansöker därför om att få starta utbildningar inom Naturvetenskaps- Ekonomi- och Teknikprogrammet. Fullt utbyggt innebär detta en ökning med 216 elever inom Plusgymnasiet i Varberg.

Samtidigt ansöker två andra företag om ny- eller utökad verksamhet inom Varbergs Kommuns område. Det gäller Ida Krekula som vill nyetablera med 24 platser inom Naturvetenskapsprogrammet och Drottning Blankas Gymnasieskola vill utöka verksamheten med 48 elever inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessutom söker Sveriges Ridgymnasium AB om att få utöka sin verksamhet i Varberg inom naturbruksprogrammet. För denna utbildning är den offentliga huvudmannen region Halland, men då utbildningen är förlagd till kommunen så utökas utbildningsutbudet vilket kan riskera att på ett negativt sätt påverka kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det erbjuds redan idag 1013 gymnasieplatser i Varberg som de 660 elever som går ut grundskolans åk 9 kan söka. Platserna omfattar såväl kommunala som fristående huvudmän. Samtidigt kommer enligt senaste kommunprognosen antalet ungdomar mellan 16 och 18 år att minska de närmaste åren och vi är inte tillbaka på samma nivå som idag förrän runt år 2020.

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att ett minskat elevantal med högsta sannolik innebär negativa konsekvenser för redan etablerad verksamhet. Framförallt lyfts det fram att en etablering påverkar kommunen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv, men utredningen lyfter även fram att det kan få organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.

Vi vill slutligen lyfta fram det faktum att kommunen under perioden 2005 – 2010 byggde om gymnasieskolan och då investerade över 200 mkr i nya och ombyggda lokaler för att bygga en funktionell gymnasieskola som klarar framtiden.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som kommunen lämnar.

Vi vill mot denna bakgrund trycka på de konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.


För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen

----------------------------------------------
Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen


Varberg 25 april 2012


Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Ida Krekula om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 32-2012:402), KS, 25 april 2012.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 25 april avseende rubricerad ansökan.

Ida Krekula ansöker om att få etablera en verksamhet i Varbergs Kommun. Företaget ansöker därför om att få starta utbildning inom Naturvetenskapsprogrammet. Fullt utbyggt innebär detta en ökning med 24 elever i Varberg.

Samtidigt ansöker två andra företag om ny- eller utökad verksamhet inom Varbergs Kommuns område. Det gäller Plusgymnasiet AB som vill utöka med 216 platser inom Naturvetenskaps- Ekonomi- och Teknikprogrammet och Drottning Blankas Gymnasieskola vill utöka verksamheten med 48 elever inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessutom söker Sveriges Ridgymnasium AB om att få utöka sin verksamhet i Varberg inom naturbruksprogrammet. För denna utbildning är den offentliga huvudmannen region Halland, men då utbildningen är förlagd till kommunen så utökas utbildningsutbudet vilket kan riskera att på ett negativt sätt påverka kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det erbjuds redan idag 1013 gymnasieplatser i Varberg som de 660 elever som går ut grundskolans åk 9 kan söka. Platserna omfattar såväl kommunala som fristående huvudmän. Samtidigt kommer enligt senaste kommunprognosen antalet ungdomar mellan 16 och 18 år att minska de närmaste åren och vi är inte tillbaka på samma nivå som idag förrän runt år 2020.

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att ett minskat elevantal med högsta sannolik innebär negativa konsekvenser för redan etablerad verksamhet. Framförallt lyfts det fram att en etablering påverkar kommunen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv, men utredningen lyfter även fram att det kan få organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.

Vi vill slutligen lyfta fram det faktum att kommunen under perioden 2005 – 2010 byggde om gymnasieskolan och då investerade över 200 mkr i nya och ombyggda lokaler för att bygga en funktionell gymnasieskola som klarar framtiden.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som kommunen lämnar.

Vi vill mot denna bakgrund trycka på de konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.


För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen


----------------------------------------------
Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen


Varberg 25 april 2012


Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun (dnr 32-2012:788),
KS, 25 april 2012.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 25 april avseende rubricerad ansökan.

Drottning Blankas gymnasieskola AB ansöker om att få utöka verksamheten i Varbergs Kommun. Drottning Blankas gymnasieskola bedriver sedan tidigare verksamhet i Varberg inom Samhällsprogrammet. Företaget vill nu utöka verksamheten med 48 elever.

Samtidigt ansöker två andra företag om ny- eller utökad verksamhet inom Varbergs Kommuns område. Det gäller Ida Krekula som vill nyetablera med 24 platser inom Naturvetenskapsprogrammet och Plusgymnasiet AB som vill utöka med 216 platser inom Naturvetenskaps- Ekonomi- och Teknikprogrammet. Dessutom söker Sveriges Ridgymnasium AB om att få utöka sin verksamhet i Varberg inom naturbruksprogrammet. För denna utbildning är den offentliga huvudmannen region Halland, men då utbildningen är förlagd till kommunen så utökas utbildningsutbudet vilket kan riskera att på ett negativt sätt påverka kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det erbjuds redan idag 1013 gymnasieplatser i Varberg som de 660 elever som går ut grundskolans åk 9 kan söka. Platserna omfattar såväl kommunala som fristående huvudmän. Samtidigt kommer enligt senaste kommunprognosen antalet ungdomar mellan 16 och 18 år att minska de närmaste åren och vi är inte tillbaka på samma nivå som idag förrän runt år 2020.

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att ett minskat elevantal med högsta sannolik innebär negativa konsekvenser för redan etablerad verksamhet. Framförallt lyfts det fram att en etablering påverkar kommunen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv, men utredningen lyfter även fram att det kan få organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.

Vi vill slutligen lyfta fram det faktum att kommunen under perioden 2005 – 2010 byggde om gymnasieskolan och då investerade över 200 mkr i nya och ombyggda lokaler för att bygga en funktionell gymnasieskola som klarar framtiden.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som kommunen lämnar.

Vi vill mot denna bakgrund trycka på de konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.


För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen

----------------------------------------------
Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen


Varberg 14 april 2012

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen i behandlingen av motionen ”Angående fria resor med Hallandstrafiken för pensionärer”, KS 120414.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunfullmäktige den 14 april 2012 att avslå motionen angående fria resor med Hallandstrafiken för pensionärer.

Förslaget handlar om att uppdra till Kommunstyreslen att inleda förhandlingar med Hallandstrafiken med målsättningen att det skall bli fria resor med Hallandstrafiken under de tider då färdmedlen ofta är underutnyttjade.

Socialdemokraterna i Varberg lade en liknad motion för några år sedan och när fullmäktige behandlade denna motion förra året beslutade den borgerliga majoriteten då att avslå motionen. Vår uppfattning är ändå fortfarande att en åtgärd i den riktning vi motionerade om då och som motionären åter tar upp i denna motion, hade gynnat kollektivtrafiken i Varberg totalt sett.

Dels ser vi en stor fördel för pensionärer att kunna åka fritt dessa tider. Detta skulle på ett obyråkratiskt sätt ge den ganska stora grupp pensionärer som har en relativt dålig ekonomisk situation betydligt större möjligheter att kunna röra på sig i vardagen. En stor frihet och helt nya möjligheter för många av dem.

Den andra delen är en stor fördel ur miljösynpunkt. Om vi hade fått många äldre att åka buss och ställa bilen hemma så hade detta varit en stor fördel ur miljösynpunkt. Varberg har tyvärr inte lyckats minska utsläppen av växthusgaser enligt de miljömål vi satt upp och detta beror framförallt på den allt mer ökande biltrafiken. I praktiken har inga åtgärder satts in för att vända detta. Med vårt förslag hade vi tagit ett bra steg framåt för att nå miljömålet. Dessutom är belastningen med allt mer trafik i innerstaden ett stort problem både ur parkeringssynpunkt och ur trafiksynpunkt. Detta medför stora kostnader för kommunen.

För vår del hade vi kunnat tänka oss att utveckla systemet på sikt så att även andra grupper innefattades. Det hade varit mycket bra för miljön om allt fler åkte buss även under dessa tider och troligen hade detta inneburit att fler åkt buss även under andra tider då vi alla har en tendens att vara vanemänniskor.För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen


-------------------------------------------------
Jana Nilsson


Varberg 27 mars 2012

 

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende Kunskapsskolan i Sveriges ansökan om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Varbergs kommun (dnr 31-2012:871),
KS, 27 mars 2012.


Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 27 mars avseende rubricerad ansökan.

Kunskapsskolan Utbildning AB ansöker om att få starta grundskola i Varbergs Kommun för årskurserna 4-9 under namnet Kunskapsskolan Varberg. Verksamheten planeras att starta hösten 2013 och verksamheten räknar med att vid full utbyggnad år 2014 ha 294 elever.
Skolan har idag ingen lokal och i ansökan anges inte heller var den kommer att placeras, vilket gör det svårare för förvaltningen att bedöma konsekvenserna.

Utöver ovanstående ansökan finns i årets ansökningsomgång ännu en skola som vill etablera sig i kommunen. Fenestra utbildningar AB vill öppna en F-9 skola och de räknar med att vid fullt utbyggd verksamhet ha 422 elevplatser (varav 294 i åk 4-9).

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att ett minskat elevantal kan innebära att F-9 organisationen måste ändras på vissa skolor vilket kommer att påverka delar av den kommunala verksamheten. Framförallt lyfts det fram att en etablering påverkar kommunen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv, men utredningen lyfter även fram att det kan få organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som kommunen lämnar.


Vi vill mot denna bakgrund trycka på de konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.


För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen


----------------------------------------------
Jana Nilsson (S),
vice ordförande i Kommunstyreslen

 


Varberg 27 mars 2012

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande till skolinspektionen avseende Fenestra Utbildning AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Varbergs kommun (dnr 31-2012:711), KS, 27 mars 2012.


Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 27 mars avseende rubricerad ansökan.

Fenestra Utbildning AB ansöker om att få starta grundskola i Varbergs Kommun för årskurserna F-9 under namnet Fenestra. Verksamheten planeras att starta hösten 2013 och verksamheten räknar med att vid full utbyggnad år 2015/16 ha 422, varav 294 elever i årskurs 4-9. Skolan har idag ingen lokal och i ansökan framgår inte heller var den kommer att placeras, mer än att de vill placera den i centralorten.

Utöver ovanstående ansökan finns i årets ansökningsomgång ännu en skola som vill etablera sig i kommunen. Kunskapsskolan utbildningar AB vill öppna en 4-9 skola och de räknar med att vid fullt utbyggd verksamhet ha 294 elevplatser.

Barn och utbildnings förvaltningen i Varbergs Kommun lyfter i sin utredning fram de negativa konsekvenser som en etablering med stor sannolikhet ger i Varberg. I utredningen framgår tydligt att ett minskat elevantal kan innebära att F-9 organisationen måste ändras på vissa skolor vilket kommer att påverka delar av den kommunala verksamheten. Samma påverkan gäller även fritidshemmet. Framförallt lyfts det fram att en etablering påverkar kommunen negativt ur ett ekonomiskt perspektiv, men utredningen lyfter även fram att det kan få organisatoriska och pedagogiska konsekvenser.

Den borgerliga majoriteten väljer trots detta att i sitt yttrande att föra fram sin i grunden positiva syn på att fler friskolor skall etableras i kommunen, vilket vi menar är både irrelevant och i högsta grad motsägelsefull information i förhållande till det yttrande som kommunen lämnar.


Vi vill mot denna bakgrund trycka på de konsekvenser en etablering med stor sannolikhet kommer att innebära för Varberg Kommun ur framförallt ett ekonomiskt perspektiv, men även ur ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv både på kort och på lång sikt.


För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen


----------------------------------------------
Jana Nilsson (S),
vice ordförande i Kommunstyreslen

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-25 12:01