Skolorganisation för ny skola i Trönninge

Reservation gällande ärende 25 - skolorganisation för ny skola i Trönninge

Vi reserverar oss mot borgarnas förslag om återremiss i ärendet.
Då det har beslutats om en förtätning i området som helhet så ser vi precis som förvaltningen ingen möjlighet att vidhålla det beslut som tidigare tagits att en ny skola i Trönninge skall rymma 600 elever med utbyggnadsmöjligheter upp till 700 elever. Detta gamla beslut ser vi tydligt inte kommer att räcka till för att på ett bra och naturligt sätt täcka det behov som kommer att finnas. Förvaltningens förslag tycker vi på ett bra sätt täcker upp det behov som de nya prognoserna visa på och även ger oss en buffert så att vi inte får samma bekymmer som vi haft i Träslövsläge.

Viktigt är att vi dimensionerar den nya skolan i Trönninge för framtiden där Varbergs nya stadsdel får en skola som eleverna i Trönninge med kringliggande område får plats i. Risken om vi dimensionerar skolan för färre elever är att vi får vissa Trönninge elever som behöver skjutsas till Lindbergs skola.

I liggande förslag kommer vi ha ca 100-125 platser kvar i Lindberg men med den utveckling vi ser i Torpa, Tofta, Lindberg så tror vi att denna överkapacitet snart är borta.

För socialdemokratiska gruppen

Jeanette Qvist, vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden, socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-19 15:19