Utökad support från Ekonomikontoret till Barn- och utbildning

Reservation punkt 4 driftbudget 2014 den 16/12 2013

 

Med anledning av alliansens tilläggsförslag 4de attsatsen

att hos Kommunstyrelsen hemställa om utökad support från Ekonomikontoret för att säkerställa en budget i balans.

 

Denna attsats ställer vi oss mycket frågande till då det har arbetats på förvaltningen under 2013 med att göra om ekonomiuppföljningen, ny resursfördelningsmodell och omstrukturering av hur ekonomerna arbetar, samt att detta kommer fortsätta under 2014. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gentemot nämnderna och ekonomikontoret stöttar redan idag förvaltningen gällande ekonomiska uppföljningar, analyser mm. Dessutom pågår det en översyn av hela kommunens budgetprocess som kommer klargöra hur processerna ska se ut framöver.

 

Nämnden har som uppdrag att ha en budget i balans och support får vi redan genom ekonomikontoret.

 

Så vad borgarna avser med detta förslag är oklart för oss och därför yrkar vi avslag.

För den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden

 

Jeanette Qvist, vice ordf. Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-19 15:18