Reservation ang svar på motion om anställningsgaranti inom vård o omsorg

Reservation från Socialdemokraterna angående motion om garanterad anställning på Vård- och omsorgsprogrammet på barn och utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-20.

På nämndens sammanträde så avslår den borgerliga alliansen med miljöpartiet motionen. Detta gör man i en tid då vi både i Sverige och Varberg har mycket svårt att rekrytera folk till vård- och omsorgssektorn. Branschen har i ett flertal år uttryckt stor oro inför framtidens personalförsörjning (se artikeln "Akut personalbrist i de flesta kommuner", HN, 20160620). Vi brottats dessutom med ett mycket lågt söktryck till många av yrkesprogrammen, som kommunens vård- och omsorgsprogram. Allt för få ungdomar attraheras av utbildningen trots att jobben finns, och bekymmer finns också med avhopp från yrkesprogram. 

Genom att garantera en anställning i kommunen efter fullföljd utbildning, samt sommarjobb under utbildningen, hoppas vi kunna bidra till ett ökat intresse för vård- och omsorgsyrkena och utbildningen. Även förvaltningen gör bedömningen att förslagen i motionen kan ha en positiv inverkan på söktrycket och för Varbergs kommun som arbetsgivare, och tillstyrker motionen. Att även bredda möjligheten att till sommarjobb för de övriga yrkesprogrammen torde kunna öka intresset för programmen. Kommunen visar också tydligt för ungdomarna att här finns arbeten för framtiden.

Den moderatledda alliansgruppen med miljöpartiet säger som sagt nej till motionen med hänvisning till bl a att motionen inte omfattar de fristående gymnasieprogrammen. Detta ser vi inga hinder till, men då vi är huvudman för den kommunala gymnasieskolan Peder Skrivares skola så ser vi detta som ett sätt att marknadsföra de yrkesprogram som vi ansvarar för, och som vi har personalbrist inom. Men kanske är det så att Moderaterna mfl. värnar mer om den fristående skolans rättigheter än att utveckla den kommunal gymnasieskolan?

För den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden


Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

   

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-19 13:50