Motion om att stärka hyresrättens roll

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen mot svar på vår motion om att stärka hyresrättens roll, KF 151215.

Vi reserverar oss mot Kommunfullmäktiges majoritetsbeslut att avslå vår motion om att stärka hyresrättens roll den 15 december 2015. Vårt förslag går ut på att vi vill använda kommunens eget bolag på ett mer aktivt sätt för att erbjuda våra medborgare boenden.

I att satsen står det att vi föreslår fullmäktige ge SBK i uppdrag att tillsammans med Varbergs Bostad skyndsamt ta fram och planlägga ett område för byggnation av större volym av de typhus som SABO har förhandlat fram.

Vår uppfattning är att kommunfullmäktige borde gett Samhällsutvecklingskontoret uppdraget att ta fram detta område och att SBK tillsammans med VBAB därefter skulle planlagt området enligt motionens förslag. Syftet är att få fram många bostäder till lägre priser snabbt, vilket är möjligt genom detta förfarande. Varberg är i ett mycket stort behov av fler bostäder och då inte minst bostäder med rimliga hyror.

I svaret från Byggnadsnämnden befarar de att större byggvolymer med standardiserad byggnation som typen kombohus utgör blir en kortsiktig lösning som riskerar att snabbt tappa i attraktivitet över tid. De menar också att sådana områden riskerar att öka segregationen. Vi menar att med detta synsätt blir det mycket svårt att bygga nya bostäder där vi även kan pressa ner priserna. Vi anser absolut att det alltid skall vara blandad bebyggelse i nya områden, men det går naturligtvis att lösa även om det byggs områden med standardiserade lösningar som kombohus utgör. Det är tvärtom önskvärt att kommunen arbetar för att nya lösningar för byggnation tas fram som innebär att hyror i nybyggnation kan pressas ner så att vi kan få alternativa hyresnivåer. Detta är enligt vår mening enda sättet att få balans i bostadssituationen i kommunen. Varbergs bostad är dessutom i sitt svar positiv till att anta ett sådant uppdrag.

För oss är det också viktigt att poängtera att beslutet (KS 2015/0269) om öppen markanvisning inte får innebära ett hinder för kommunen att använda vårt eget bolag för att få fram efterfrågade hyresrätter. Vår uppfattning är att när beslutet togs var det tydligt uttalat att politiken kan göra avsteg från den öppna markanvisningen för att snabbare få fram nya hyresrätter eftersom behovet här är väldigt stort. Vid ett bifall till motionen gäller givetvis detta.

 

För den socialdemokratiska KF-gruppen

 

--------------------------------------------------

Jana Nilsson, gruppledare

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-18 14:41